Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI

Đăng lúc: 03-10-2023 9:50 Sáng - Đã xem: 153 lượt xem In bài viết

    Sáng ngày 01/10/2023 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028 với phương châm “Dân chủ, đổi mới, Đoàn kết, sáng tạo”. Dự đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam và đại biểu đại diện Công đoàn viên chức và liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

Khuôn viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong ngày đại hội

             Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và nhiểu đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương đã tham dự Đại hội. Trong đó có đại biểu của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

             Đại hội vinh dự và phấn khởi đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của các Ủy viên bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhiệm kỳ khóa V (2018 – 2023) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid- 9, nhưng với  sự nỗ lực và sáng tạo Công đoàn viên chức Việt Nam các cấp đã duy trì và đẩy mạnh nhiều hoạt động, đạt được kết quả tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo đã góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được triển khai có hiệu quả thiết thực; công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát tài chính, công tác nữ công đã có nhiều đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế, pháp luật, làm cho tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định được vị thế trong giai cấp công nhân, người lao động và xã hội.

             Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028 là tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; Tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội;  Tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; Xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm và cả nhiệm kỳ gồm: Phấn đấu phát trển thêm được 1.000 đoàn viên mới; Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; Ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

             Về chỉ tiêu thực hiện hàng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ công chức viên chức lao động và công đoàn; Chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên và 90% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

             Để thực hiện mục tiêu trên đại hội lần thứ đã đề ra 3 khâu đột phá: xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ tịch công đoàn cơ sở phải là những người có bản lĩnh, có kỹ năng hoạt động, có tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

             Đại hội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp: Tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiẹu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác vận động, khích lệ để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước nâng cao hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng; xây dựng công đoàn vững mạnh toàn diện, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và công tác Nữ công; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tập trung nguồn tài chính đủ mạnh để làm tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

             Đánh giá cao những kết quả Công đoàn Viên chức Việt Nam đạt được trong thời gian qua các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đình Khang biểu dương những hoạt động thiết thực của công đoàn viên chức trong nhiệm kỳ qua nhấn mạnh trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn.

             Đại hội lần đã sáng suốt lựa chọn bầu 35/39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành; bầu 08 đại biểu chính thứ và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V tái đắc cử chủ tịch công đoàn viên chức Việt Nam khóa VI.

Một số hình ảnh các tiết mục văn nghệ

 Lê Hòa