ĐẠI HỘI MỞ ĐƯỜNG XUÂN

Đăng lúc: 01-02-2021 8:28 Sáng - Đã xem: 19 lượt xem In bài viết

1-

Đại hội Đảng mở đường dài lên phía trước

Nụ cười em rạng rỡ cả mùa xuân

Khát vọng lớn nặng hai vai Phù Đổng

Đón em về… anh còn phải hành quân!

2-

Thay đội ngũ xốc lại đoàn quân

Như đất trời đông lại sang xuân

Năng lượng mới hồng hào da thịt

Tạo non sông cùng nhân loại xuất thần!

3-

Lại đổi mới chính mình vượt dốc nhân quần

Cánh ta bay cờ phấp phới sắc xuân!

Ta bắc thang ta trèo băng núi

Tầm cao mới vững nền nhân dân

4-

Ta lại gặp nhau… xuân bao xuân

Nụ cười em thơm ngát… cả trần gian

Mỗi đại hội mỗi chặng đường rực rỡ

Em hát khúc ca đất nước mãi vang ngân!

                                      30-31/1/2021

                                   Hồ Bá Thâm