Đảm đang

Tặng Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận cầu Giấy Vũ Thúy Hải (thứ 2 từ phải sang)

 

Xứng là một tấm gương trong

Mẹ hiền, vợ đảm, giầu lòng vị tha

 

Hai vai việc nước, việc nhà

Vững tay chèo chống, gần xa soi vào

 

Một bên ân đức đông bào,

Một bên đồng ngũ kể sao cho cùng,

 

Đảng viên mẫu mực, hiếu trung

Bên tình bên nghĩa, thủy chung vẹn tròn./.

Nguyễn Trà Lý

Chủ nhiệm CLB Thơ Hội cựu TNXP Quận Cầu Giấy