Dáng quê

Đăng lúc: 14-03-2023 2:56 Chiều - Đã xem: 87 lượt xem In bài viết

Ảnh internet   

 

Bâng khuâng tìm lại dáng làng

Tìm bóng cây gạo và hàng phi lao

Bóng làng neo ở nơi nao?!

Hồn quê xóm mạc, len vào dáng quê.

 

Gái làng đợi bến phu thê

Trai làng cung cúc lời thề lứa đôi

Xa quê chinh chiến để rồi

Ngày về góa bụa giữa côi cút làng.

 

Lại ngồi trên chuyến đò ngang

Mở lòng, sông lại sẵn sàng đón tôi

Bến quê – bóng mẹ vẫn ngồi

Ôm con hóa đá đợi tôi trở về.

 

Nương bóng làng, lội chân quê

Ta và em tắm thỏa thê nâu sồng./.

Sen Sẻ T10, Vinh T11/2022

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An