Đạo làm thầy

Đăng lúc: 20-11-2023 1:53 Chiều - Đã xem: 161 lượt xem In bài viết

          

 

Đạo làm thầy cho đi bằng chữ

Mong được cho nhiều lớp học trò

Chữ thầy hóa thành nhân cách sống

Hóa hiến tài nguyên khí quốc gia!

 

Nguyễn Hồng Quang