Đầu nguồn cách mạng

Đăng lúc: 07-11-2018 9:22 Sáng - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

 

Tôi đã đến đầu nguồn Cốc Pó

Nơi bắt đầu của con suối Lê Nin

Nơi núi Mác nghiêng mình soi bóng nước

Nơi Bác Hồ về, hôn nắm đất đầu tiên

 

Mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc

Khi Bác về đốt ngọn lửa thiêng

Cao – Bắc – Lạng – Thái – Hà – Tuyên

Thành vùng cách mạng, bùng lên sáng ngời

 

Hang Cốc Pó vẫn còn ấm hơi Người

Bàn đá kia vẫn bóng Người ngồi viết

Khu rừng vắng tiếng chân Người thân thiết

Ngàn bước chân giờ bước tiếp đi theo

 

Lưng đồi, đỉnh núi cheo leo

Bóng Người vẫn thấy qua đèo sớm hôm

Người về cách mạng bùng lên

Như là ngọn lửa soi đường ta đi

 

Người thành lập Việt Minh cách mạng

“Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”

Đánh hai Đồn Phay Khắt, Nà Ngần

Rồi chỉ huy chiến dịch Thu Đông, Biên Giới

Đèo Bông lau, giặc thua đau, Việt Minh xốc tới

Dốc Tài Hồ Sìn, giặc bỏ chạy, Việt Minh xung phong

Chín năm kháng chiến một lòng

Làm nên lịch sử Điện Biên lẫy lừng

 

Nước Việt Nam, công nông, cách mạng

Được ra đời trên mảnh đất thiêng

Có Đảng, Bác dẫn đường chỉ lối

Tuyên ngôn, Cộng hoà, Dân chủ đầu tiên

 

Vùng đất ấy giờ đây thành di sản

Thành di tích Ké Hồ sống những buổi đầu tiên

Sau bao năm Người bôn ba hải ngoại

Người về đây với cách mạng, vùng biên

 

Người về ánh sáng ngập tràn

Ngọn đuốc cách mạng soi đường ta đi

Đánh Pháp, đuổi Nhật trường kỳ

Việt Nam – Độc lập đi theo Bác Hồ.

                                   Cao Bằng, ngày 25/10/2018

                                             NGÔ VĂN TUYẾN