Đề án 02

Đăng lúc: 28-08-2020 9:41 Chiều - Đã xem: 79 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
——————-

Số:  02/ĐA-HCTNXPVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

ĐỀ ÁN

 KẾT NỐI THÔNG TIN CỦA HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, tinh giảm biên chế, hợp lý hóa công việc, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng công tác và hoạt động của Hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch ban hành Đề án KẾT NỐI THÔNG TIN với các nội dung & biện pháp sau đây (gọi tắt là Đề án số 2).

A.   Nội dung:

1/ Tích hợp thông tin, dữ liệu:

          – Công khai: Số hóa văn bản (các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước liên quan đến TNXP, các văn bản do Trung ương Hội phát hành), các ấn phẩm (bản tin, sách) đưa lên website của Trung ương Hội cùng ảnh, video về hoạt động của hội, truyền thống TNXP… (trừ tài liệu mật). Bất kỳ ai quan tâm có thể xem hay lấy về tự do. Website được liên kết với các website của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội địa phương.

– Nội bộ: Sử dụng ổ cứng mạng WD My Cloud Home để lưu trữ, quản lý, chia sẻ và truy cập dữ liệu dùng chung từ bất cứ đâu có kết nối internet phục vụ cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan thông qua máy tính hay mobile.

2/ Lập Zalo nội bộ để thông tin, chỉ đạo công việc của Hội;

3/ Sử dụng các phần mềm miễn phí, phổ cập để họp giao ban trực tuyến vào 9h sáng thứ 2 hàng tuần và các cuộc họp khác khi cần;

4/ Các hoạt động này để trao đổi, học tập, hướng dẫn, chỉ đạo công tác trong các cấp Hội;

5/ Thống nhất thực hiện từ ngày 01/9/2020. Làm điểm tại TW Hội và mở dần ra các Tỉnh, Thành hội từ quý 4/2020.

B.   Biện pháp:

+ Trong khi triển khai bằng các giải pháp công nghệ, thì Văn phòng Trung ương Hội phải tiếp tục sử dụng sổ biên bản ghi chép cuộc làm việc của Thường trực; các tài liệu đều lưu bản gốc tại văn thư.

+ Cá nhân cán bộ dùng laptop & smartphone, có thể thêm sổ cá nhân để theo dõi.

+ Văn phòng trang bị mỗi cán bộ Trung ương Hội 1 máy vi tính xách tay (laptop) đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu công việc của từng người. Mua 1 ổ cứng mạng WD My Cloud Home (từ 6 – 8 TB). Máy tính trong cơ quan thống nhất sử dụng Windows 10 hoặc Windows 7 (64 bit).

+ Trung ương Hội chuẩn bị các lớp tập huấn cho cán bộ các cấp Hội theo tiến độ triển khai.

 Đề án số 2 là đề án đề xuất của Thường trực Trung ương Hội, sắp đến trình Đoàn Chủ tịch xem xét cho ý kiến để hoàn chỉnh.

 

Nơi nhận:

– Ban Dân vận TW Đảng
– UBTW Mặt trận TQ VN;
– UV ĐCT, BCH TW Hội;
– Các Tỉnh, Thành hội;
– Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH 

Đã ký 

 

Vũ Trọng Kim

 

Download văn bản: Download