ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Đăng lúc: 16-05-2022 9:00 Sáng - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Có ngày Mười Chín Tháng Năm

Giờ đây mới có Việt Nam anh hùng

Nghệ An đất mẹ vui mừng

Tháng Năm Mười Chín Bác Hồ sinh ra

 

Thiếu niên người đã bôn ba

Năm châu bốn biển gần xa tháng ngày

Tháng Tám Bốn Nhăm đẹp trời

Ba Đình cờ đỏ ngược xuôi vẫy chào

 

Bác Hồ như một vì sao

Giọng Người sang sảng “Đồng bào rõ không?”

Vọng lên chuyển động núi song

Tuyên ngôn độc lập Việt Nam chủ quyền

 

Cùng nhau đoàn kết đứng lên

Đánh cho Pháp Mỹ Ngụy vong đầu hang

Bắc Nam thống nhất hoàn toàn

Hòa bình xây dựng đàng hoàng hơn xưa

 

Bây giờ Bác đã đi xa

Vào thăm lăng Bác lòng ta bồi hồi

Hoa sen đẹp nhất Tháp Mười

Bác Hồ đẹp nhất tên người Việt Nam.

Nguyễn Xuân Mai

Thanh niên xung phong xây dựng hồ Đại Lải