Đi bầu cử

Đăng lúc: 30-04-2021 4:36 Chiều - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

Tổ tôi vừa phát biếu bầu

Năm sinh ngày tháng đầy đủ hết trơn

Tổ còn căn dặn kỹ càng

Ngày, giờ, địa điểm cử tri đi bầu

Tháng 5 ngày thứ hai ba[i]

 

Xóm tôi bàn chuyện đi bầu

Chọn người đủ đức đủ tài giúp dân

Năm năm tuy nó không dài

Ta đi bầu cử xóm làng cùng đi

Lựa người đủ đức, đủ tài

Bầu cho xứng đáng để lo nhiệm kỳ.

 

Tăng Văn Hạnh


[i] Chủ nhật 23/5/2021