Di tích lịch sử “Nơi tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh Bình Định” được xếp hạng Di tích cấp tỉnh

Đăng lúc: 22-11-2023 3:17 Chiều - Đã xem: 300 lượt xem In bài viết

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng TNXP tỉnh Bình Định đã lập nhiều chiến công xuất sắc, kiên cường, dũng cảm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Đảng và Nhà nước cần với tinh thần “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Trong quá trình công tác và chiến đấu Lực lượng TNXP tỉnh Bình Định đã có 150 liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã cấp kinh phí cho Tỉnh hội xây dựng 2 công trình tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định tại khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn.

1- Bia tưởng niệm 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 11/02/1968 trong chiến dịch tổng tiến công Tết Mậu thân năm 1968 (khánh thành ngày 31/12/2019);

2- Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định nơi ghi danh 150 liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc (khánh thành ngày 15/7/2020).

Từ năm 2022 Tỉnh hội đã phối hợp với chính quyền phường Hoài Hảo và UBND thị xã Hoài Nhơn, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định xác lập hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho 2 công trình nói trên.

Ngày 01/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số: 4025/QĐ-UBND xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “NƠI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TNXP TỈNH BÌNH ĐỊNH” tại phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lực lượng TNXP tỉnh Bình Định rất vinh dự và tự hào được đón nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các liệt sĩ TNXP. Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là một công trình tâm linh ghi nhớ và tri ân các gia đình đã có ông, bà, chồng con là những cán bộ, chiến sĩ TNXP vì nước quên thân, trọn đời cống hiến xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Võ Văn Chiến

 Chủ tịch Tỉnh hội Bình Định