Di tích quốc gia ở tỉnh Bắc Giang (Đông Bắc Bộ)

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) Yên Dũng Di tích lịch sử, văn hóa 1964 Chùa Đức La
2 Khu thờ tự Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc Yên Dũng Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
3 Đền Ngọc Lâm, Tân Mỹ Yên Dũng Di tích lịch sử 1991  
4 Địa điểm Lưu niệm Bác Hồ xã Tân An Yên Dũng Di tích lịch sử 1994  
5 Từ Vũ thôn Bùi Bến Yên Dũng Di tích nghệ thuật 1994  
6 Lăng Dinh Hương Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1964  
7 Lăng đá Họ Ngọ Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1964  
8 Lăng đá Bầu Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1964  
9 Đình Lỗ Hạnh Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1990  
10 Lăng Họ Trần Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1990  
11 Đình Hương Câu Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1992  
12 Đền Y Sơn Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1994  
13 ATK2 (10 di tích) Hiệp Hòa Di tích lich sử Một phần di tích nằm tại Phổ Yên & Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
14 Đình Xuân Biều (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
15 Đình Vân Xuyên (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
16 Nhà ông Ngô Văn Thấu ở xã Hoàng Vân (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
17 Nhà ông Ngô Văn Đông ở xã Hoàng Vân (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
18 Nhà ông Nguyễn Văn Chế ở xã Hoàng Vân (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
19 Đền Soi, xã Hoàng Vân (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
20 Đình chợ Vân, xã Hoàng An (ATK2) Hiệp Hòa Di tích lich sử 1994  
21 Đình và đền Trâu Lỗ, Mai Đình Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 1994  
22 Di tích Đình Đông Trước, xã Mai Đình Hiệp Hòa Di tích nghệ thuật 2014  
23 Đình Phù Lão, Đào Mỹ Lạng Giang Di tích nghệ thuật 1982[73]  
24 Thành Lạng Giang Lạng Giang Di tích lịch sử    
25 Di tích Đình Am, xã Xuân Hương Lạng Giang Di tích nghệ thuật 2014  
26 Cụm di tích Cây Dã hương xã Tiên Lục[74] Lạng Giang Di tích lịch sử 1989  
27 Đình Thổ Hà, xã Vân Hà Việt Yên Di tích nghệ thuật    
28 Chùa Bổ Đà Việt Yên Di tích nghệ thuật    
29 Đình Nội, xã Việt Lập Tân Yên Di tích nghệ thuật 1998  
30 Chùa Nam Thiên (Đồi Phủ) Tân Yên Di tích lịch sử 1989  
31 Đình Dương Lâm, xã An Dương Tân Yên Di tích nghệ thuật 1991  
32 Đình Vường, xã Liên Trung Tân Yên Di tích nghệ thuật 1991  
33 Chùa Kim Tràng, xã Việt Lập Tân Yên Di tích nghệ thuật 1991  
34 Chùa Tứ Giáp Tân Yên Di tích nghệ thuật 1992  
35 Đình Cao Thượng Tân Yên Di tích lịch sử, nghệ thuật 1999  
36 Đình và chùa Hả, xã Tân Trung Tân Yên Di tích lịch sử 1994  
37 Đình làng Chuông Tân Yên Di tích lịch sử 1988  
38 Nghĩa địa Pháp (Đồi Phủ) Tân Yên Di tích lịch sử 1988  
39 Đền thờ Cả Trọng (đền Gốc Dẻ) Tân Yên Di tích lịch sử 1988  
40 Đền Gốc Khế Tân Yên Di tích lịch sử 1988  
41 Nghè Nhã Nam Tân Yên Di tích lịch sử 1988  
42 Đồn Phồn Xương Yên Thế Di tích lịch sử 1979  
43 Đồn Hom Yên Thế Di tích lịch sử 1979  
44 Đồn Hố Chuối Yên Thế Di tích lịch sử 1979  
45 Chùa Lèo, xã Phồn Xương Yên Thế Di tích lịch sử 1979  
46 Đền Bến Nhãn Yên Thế Di tích lịch sử 1991  
47 Chùa Bố Hạ Yên Thế Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
48 Đình Hương Vĩ Yên Thế Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
49 Chùa Hương Vĩ Yên Thế Di tích nghệ thuật 1994  
50 Đền Cầu Khoai Yên Thế Di tích lịch sử 1994  
51 Đình Đông Kênh, xã Đông Sơn Yên Thế Di tích nghệ thuật 1995  
52 Đình Bo Chợ, xã Đông Sơn Yên Thế Di tích nghệ thuật 1995  
53 Đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm (Động Thiên Thai), xã Hồng Kỳ Yên Thế Di tích lịch sử 1995  
54 Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế Yên Thế Di tích lịch sử Và huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng
55 (gồm 23 di tích) Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt năm 2012
56 Chùa Kem Nham Sơn (KDT Yên Thế) Yên Dũng Di tích lịch sử, đặc biệt 2012  
57 Đình và chùa Sàn, xã Phương Sơn Lục Nam Di tích nghệ thuật 1995  
58 Chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng Lục Nam Di tích nghệ thuật 1999  
59 Đền Hả xã Hồng Giang[75] Lục Ngạn Di tích lịch sử 1991  

Theo vi.winkipedia.org