Di tích quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn (Đông Bắc Bộ)

TTDi tíchVị tríMục / HạngNăm công nhậnGhi chú
1Hoàng Phài-Địa điểm Lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945[66]Ngân SơnDi tích lịch sử2011 
2Di tích chiến thắng Đèo GiàngNgân SơnDi tích lịch sử  
3Di tích lịch sử Nà TuBạch ThôngDi tích lịch sử1996 
4Đồn Phủ Thông[67]Bạch ThôngDi tích lịch sử1998 
5Bản Ca, ATK Chợ Đồn[68]Chợ ĐồnDi tích lịch sử1996 
6Đồi Nà Pậu [69] – Nơi làm việc của Hồ Chủ tịch đầu năm 1951Chợ ĐồnDi tích lịch sử1996ATK Chợ Đồn
7Khuổi Linh – Nơi làm việc của đồng chí Trường Chinh và văn phòng Trung ương Đảng năm 1950Chợ ĐồnDi tích lịch sử1996ATK Chợ Đồn
8Bản BằngChợ ĐồnDi tích lịch sử1996ATK Chợ Đồn
9Đồi Khau Mạ – Nơi làm việc của Đồng chí Phạm Văn Đồng (1950 – 1951)Chợ ĐồnDi tích lịch sử1996ATK Chợ Đồn
10Di tích lịch sử Nà Quân[70]Chợ ĐồnDi tích lịch sử1996ATK Chợ Đồn
11Động Nàng Tiên [71]Na RìDi tích danh thắng1999 
12Hồ Ba Bể[72]Ba BểDi tích lịch sử, danh thắngVườn quốc gia Việt Nam năm 1992,
13Vườn Di sản ASEAN năm 2004,
14Khu Ramsar thế giới năm 2011

Theo vi.winkipedia.org