Di tích quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn (Đông Bắc Bộ)

Đăng lúc: 26-04-2020 7:06 Sáng - Đã xem: 249 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Hoàng Phài-Địa điểm Lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945[66] Ngân Sơn Di tích lịch sử 2011  
2 Di tích chiến thắng Đèo Giàng Ngân Sơn Di tích lịch sử    
3 Di tích lịch sử Nà Tu Bạch Thông Di tích lịch sử 1996  
4 Đồn Phủ Thông[67] Bạch Thông Di tích lịch sử 1998  
5 Bản Ca, ATK Chợ Đồn[68] Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996  
6 Đồi Nà Pậu [69] – Nơi làm việc của Hồ Chủ tịch đầu năm 1951 Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996 ATK Chợ Đồn
7 Khuổi Linh – Nơi làm việc của đồng chí Trường Chinh và văn phòng Trung ương Đảng năm 1950 Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996 ATK Chợ Đồn
8 Bản Bằng Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996 ATK Chợ Đồn
9 Đồi Khau Mạ – Nơi làm việc của Đồng chí Phạm Văn Đồng (1950 – 1951) Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996 ATK Chợ Đồn
10 Di tích lịch sử Nà Quân[70] Chợ Đồn Di tích lịch sử 1996 ATK Chợ Đồn
11 Động Nàng Tiên [71] Na Rì Di tích danh thắng 1999  
12 Hồ Ba Bể[72] Ba Bể Di tích lịch sử, danh thắng Vườn quốc gia Việt Nam năm 1992,
13 Vườn Di sản ASEAN năm 2004,
14 Khu Ramsar thế giới năm 2011

Theo vi.winkipedia.org