Di tích quốc gia ở tỉnh Bắc Ninh (Đồng bằng Bắc Bộ)

Đăng lúc: 01-05-2020 5:44 Chiều - Đã xem: 171 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Văn miếu Bắc Ninh Đại Phúc Di tích lịch sử, văn hóa    
2 Chùa Dạm Nam Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 1962  
3 Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) Vũ Ninh Di tích lịch sử    
4 Chùa Thiên Tâm (chùa Tiêu) Tương Giang, Từ Sơn Di tích lịch sử 1991  
5 Đình, chùa Vĩnh Kiều Đồng Nguyên, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
6 Đình Dương Lôi Tân Hồng, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa    
7 Nhà lưu niệm Ngô Gia Tự Tam Sơn, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 1989  
8 Chùa Cảm Ứng Tam Sơn, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
9 Đình Đình Bảng Đình Bảng, Từ Sơn Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật    
10 Đền Lý Bát Đế (Đền Đô) Đình Bảng, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt 1991 Cùng với Lăng mộ các vua nhà Lý được xếp hạng di tích đặc biệt năm 2015
11 Chùa Dận Đình Bảng, Từ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa    
12 Khu di tích Đền Núi, điếm Trung Quân, Núi đồn và Cánh đồng dinh Yên Phụ, Yên Phong Di tích lịch sử, văn hóa 1988  
13 Đình Ngô Nội Trung Nghĩa, Yên Phong Di tích lịch sử 2001  
14 Đình Đông Mai Trung Nghĩa, Yên Phong Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật 1990  
15 Đình Phù Lưu Trung Nghĩa, Yên Phong Di tích kiến trúc nghệ thuật    
16 Đình làng Quan Đình Văn Môn, Yên Phong Di tích lịch sử, văn hóa    
17 Mộ và Đền thờ Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức Tam Giang, Yên Phong Di tích lịch sử 2014  
18 Nhà thờ tổ họ Ngô lệnh tộc (Nhà thờ 5 tiến sĩ họ Ngô) Tam Giang, Yên Phong Di tích lịch sử 2015  
19 Cụm di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt Tam Đa, Yên Phong Di tích lịch sử 1980  
20 Chùa Cổ Lũng Tiên Du Di tích lịch sử 1994  
21 Làng và đền thờ Kinh Dương Vương Đồng Thành, Thuận Thành Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
22 Đình Mão Điền Đoài Mão Điền, Thuận Thành Di tích lịch sử 2009  
23 Đình Liễu Khê Song Liễu, Thuận Thành Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
24 Chùa Bút Tháp Đình Tổ, Thuận Thành Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2013
25 Chùa Hương Thủy Đình Tổ, Thuận Thành Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật 1994  
26 Chùa Dâu Thanh Khương, Thuận Thành Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2013
27 Chùa Tổ Hà Mãn, Thuận Thành Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
28 Chùa Phật Tích Phật Tích, Tiên Du Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2014

Theo vi.winkipedia.org