Di tích quốc gia ở tỉnh Điện Biên (Tây Bắc Bộ)

Đăng lúc: 21-04-2020 1:35 Chiều - Đã xem: 138 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Chiến trường Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ Di tích lịch sử, đặc biệt 2009  
2 Thành Sam Mứn (Tam Vạn) Điện Biên Di tích lịch sử 2009[5]  
3 Thành Bản Phủ (Điện Biên) Điện Biên Di tích lịch sử 1981[6]  
4 Hang Mường Tỉnh Điện Biên Đông Di tích lịch sử 2011[7]  
5 Nhà tù Lai Châu Mường Lay Di tích lịch sử 2011[8] Phế tích
6 Tháp Chiềng Sơ Điện Biên Đông Di tích nghệ thuật 2011[9]  
7 Tháp Mường Luân[10] Điện Biên Đông Di tích nghệ thuật    
8 Động Pa Thơm Điện Biên Di tích danh thắng 2009[11]  
9 Động Xá Nhè (Khó Chua La) Xá Nhè, Tủa Chùa Di tích danh thắng 2015  

Theo vi.winkipedia.org