Di tích quốc gia ở tỉnh Hải Phòng (Đồng bằng Bắc Bộ)

Đăng lúc: 01-05-2020 7:43 Chiều - Đã xem: 403 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Nhà hát lớn Hải Phòng Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng Di tích kiến trúc, nghệ thuật 2015  
2 Trạm Giao thông liên lạc quốc tế của Đảng trong những năm 1920 Quang Trung, Hồng Bàng Di tích lịch sử, cách mạng 1986 Nhà số 14 Ngõ Gạo
3 Chùa Dư Hàng Hồ Nam, Lê Chân Di tích lịch sử, văn hóa 1986  
4 Đền Nghè An Biên, Lê Chân Di tích lịch sử, văn hóa 1975  
5 Nhà 1/42 Mê Linh An Biên, Lê Chân Di tích lịch sử, cách mạng    
6 Đình Hàng Kênh Hàng Kênh, Lê Chân Di tích kiến trúc, nghệ thuật 1962  
7 Đền Phú Xá Đông Hải, Hải An Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
8 Từ Lương Xâm Nam Hải, Hải An Di tích lịch sử, văn hóa 1986  
9 Tháp Tường Long (tháp Đồ Sơn) Ngọc Xuyên, Đồ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 2005 Phế tích
10 Đình Ngọc Xuyên Ngọc Xuyên, Đồ Sơn Di tích lịch sử, văn hóa 2007  
11 Bến tàu không số K15 (điểm đầu của đường Hồ Chí Minh trên biển) Vạn Hương, Đồ Sơn Di tích lịch sử 2008  
12 Bến Nghiêng Vạn Hương, Đồ Sơn Di tích lịch sử    
13 Hòn Dáu Vạn Hương, Đồ Sơn Di tích lịch sử    
14 Đền Trinh Hưởng Thiên Hương, Thuỷ Nguyên Di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật 1991  
15 Miếu Thủy Tú Thủy Đường, Thủy Nguyên Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
16 Đền An Lư An Lư, Thủy Nguyên Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
17 Đình Kiền Bái Kiền Bái, Thủy Nguyên Di tích lịch sử, văn hóa 1986  
18 Quần thể di tích – danh thắng Tràng Kênh Minh Đức, Thủy Nguyên Di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng 1962  
19 Đình Đồng Dụ Đặng Cương, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
20 Đình Vĩnh Khê An Đồng, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
21 Đình Nhu Thượng Quốc Tuấn, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
22 Miếu Nam Bắc Sơn, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
23 Đình Hà Đậu Hồng Phong, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
24 Đình, chùa Do Nha Tân Tiến, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 2007  
25 Đình Dụ Nghĩa Lê Thiện, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
26 Đình Quỳnh Hoàng Nam Sơn, An Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
27 Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc Khu di tích và đền thờ Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm) Lý Học, Vĩnh Bảo Di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt 1991 Di tích quốc gia đặc biệt năm 2015
28 Đình Lễ Hợp Tam Đa, Vĩnh Bảo Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
29 Miếu Vua Bà Vinh Quang, Vĩnh Bảo Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
30 Đình An Quý Cộng Hiền, Vĩnh Bảo Di tích lịch sử, văn hóa 1999  
31 Miếu Hà Phương Thắng Thủy, Vĩnh Bảo Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
32 Đình Kim Sơn Tân Trào, Kiến Thụy Di tích lịch sử, cách mạng 1986  
33 Từ đường họ Mạc Ngũ Đoan, Kiến Thụy Di tích lịch sử, cách mạng 2002  
34 Đình, chùa Chi Lai – Núi Voi Trường Thành, An Lão Di tích lịch sử, danh thắng 1962  
35 Di tích khảo cổ Cái Bèo Cát Bà, Cát Hải Di tích lịch sử, văn hóa 2009  
36 Địa điểm Bác Hồ về thăm làng Cá Cát Bà Cát Bà, Cát Hải Di tích lịch sử, văn hóa 2009  
37 Chùa Văn Hòa Hữu Bằng, Kiến Thụy Di tích lịch sử, văn hóa 1996  

Theo vi.winkipedia.org