Di tích quốc gia ở tỉnh Hòa Bình (Tây Bắc Bộ)

Đăng lúc: 21-04-2020 1:53 Chiều - Đã xem: 186 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Khu tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà máy in tiền – Đồn điền Chi Nê Lạc Thủy Di tích lịch sử 2007  
2 Động Tiên, Phú Lão Lạc Thủy Di tích khảo cổ 1989  
3 Quần thể danh lam thắng cảnh Chùa Tiên xã Phú Lão Lạc Thủy Di tích khảo cổ, bao gồm Đền Trình, Đền Mẫu, Chùa Tiên, các động Tam Tòa, Thủy Tiên, Mẫu Long, Châu Sơn, Suối Bạc, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Linh Sơn, Thượng Ngàn, Cung Tiên và Động Tiên
4 Hang Luồn – hang Trinh Nữ Lạc Thủy Di tích lịch sử 2001  
5 Hang Đồng Thớt Lạc Thủy Di tích khảo cổ 2003  
6 Quần thể hang động núi Niệm Lạc Thủy Di tích lịch sử, khảo cổ, thắng cảnh 2013  
7 Khu mộ cổ Đống Thếch Kim Bôi Di tích lịch sử 1997[33]  
8 Khu căn cứ cách mạng Cao Phong – Thạch Yên Cao Phong Di tích lịch sử 1996  
9 Khu tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan Kỳ Sơn Di tích lịch sử 1994  
10 Di tích Nhà tù Hòa Bình Hòa Bình Di tích lịch sử    
11 Động Tiên Phi Hòa Bình Di tích danh thắng 2000  
12 Động Thác Bờ (Đền Bà Chúa Thác Bờ) Đà Bắc Di tích danh thắng 2009  
13 Động Hoa Tiên Tân Lạc Di tích danh thắng    
14 Động Thiên Long, Yên Thủy Lạc Lương, Yên Thủy      
15 Hang Chùa, Yên Thủy Yên Thủy      
16 Hang Chổ Cao Răm, Lương Sơn      

Theo vi.winkipedia.org