Di tích quốc gia ở tỉnh Lai Châu (Tây Bắc Bộ)

Đăng lúc: 21-04-2020 10:39 Sáng - Đã xem: 147 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Động Tiên Sơn[1] Tam Đường Di tích lịch sử 1996 Còn gọi là Động Bình Lư
2 Di tích Bia Lê Lợi [2] Sìn Hồ Di tích lịch sử 1981  
3 Hang động Pu Sam Cap[3] Lai Châu Di tích danh thắng 2011  
4 Di chỉ khảo cổ Nậm Tun [4] Phong Thổ Di tích lịch sử 2013  
5 Khu thắng cảnh Đèo Ô Quý Hồ Tam Đường Di tích lịch sử 2015  

Theo vi.winkipedia.org