Di tích quốc gia ở tỉnh Nam Định (Đồng bằng Bắc Bộ)

Đăng lúc: 01-05-2020 9:41 Chiều - Đã xem: 469 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Đền Trần-Chùa Phổ Minh Lộc Vượng, Nam Định Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2012
2 Chùa Đệ Tứ Lộc Hạ Di tích lịch sử, văn hóa 2004  
3 Cột cờ Nam Định Ngô Quyền Di tích lịch sử 1962  
4 Những di tích lịch sử chống Mỹ cứu nước tại thành phố Nam Định (bao gồm Cửa hàng cắt tóc và Cửa hàng ăn uống dưới hầm; Khu Chỉ huy Sở của Nhà máy Dệt; Khu di tích phố Hàng Thao – nơi ghi lại tội ác của giặc Mỹ; Hầm Chỉ huy Thành Ủy Nam Định trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước) Bà Triệu Di tích lịch sử 1979  
5 Nhà số 7 phố Bến Ngự Phan Đình Phùng Di tích lịch sử 1991  
6 Chùa Cồn Cồn, Hải Hậu Di tích lịch sử 1997  
7 Cầu ngói chợ Lương Hải Anh, Hải Hậu Di tích kiến trúc nghệ thuật 1990  
8 Đền chùa Xã Hạ Hải Bắc, Hải Hậu Di tích lịch sử, văn hóa 1995  
9 Chùa Hà Lạn Hải Phúc, Hải Hậu Di tích lịch sử 2001  
10 Chùa Phúc Hải Hải Minh, Hải Hậu Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
11 Chùa Phúc Sơn Hải Trung, Hải Hậu Di tích lịch sử 1996  
12 Chùa Cổ Lễ Cổ Lễ, Trực Ninh Di tích lịch sử, văn hóa 1988  
13 Chùa Cự Trữ Phương Định, Trực Ninh Di tích kiến trúc nghệ thuật 1990  
14 Chùa Cổ Chất Phương Định, Trực Ninh Di tích kiến trúc nghệ thuật 1992  
15 Địa điểm các đồn binh thời Trần (bao gồm Đền Xối Đông Thượng, Xối Đông Trung, Xối Đông Hạ) Trung Đông, Trực Ninh Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
16 Chùa Đại Bi Nam Giang, Nam Trực Di tích lịch sử, văn hóa 1964  
17 Chùa Keo Xuân Hồng, Xuân Trường Di tích kiến trúc nghệ thuật 1962  
18 Nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh Xuân Hồng, Xuân Trường Di tích lịch sử 1994  
19 Chùa Nghĩa Xá Xuân Ninh, Xuân Trường Di tích lịch sử 1991  
20 Đền Xuân Hy (đền Hạ) Xuân Thủy, Xuân Trường Di tích lịch sử 1990  
21 Đền Xuân Bảng Xuân Hùng, Xuân Trường Di tích kiến trúc nghệ thuật 1989  
22 Chùa Diêm Điền Ngô Đồng, Giao Thủy Di tích lịch sử, văn hóa 1995  
23 Khu di tích Hoành Nha Giao Tiến, Giao Thủy Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
24 Miếu và đình Cao Đài Mỹ Thành, Mỹ Lộc Di tích kiến trúc nghệ thuật 1964  
25 Đình Sùng Văn Mỹ Thuận, Mỹ Lộc Di tích lịch sử, văn hóa 1997  
26 Đình Thượng Đồng Yên Tiến, Ý Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
27 Đình Ruồi Yên Nghĩa, Ý Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
28 Đình, chùa Đô Quan Yên Khang, Ý Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1998  
29 Đình Hưng Lộc Nghĩa Thinh, Nghĩa Hưng Di tích kiến trúc, nghệ thuật 1993  
30 Đền, chùa Hưng Thịnh Hoàng Nam, Nghĩa Hưng Di tích lịch sử 1994  

Theo vi.winkipedia.org