Di tích quốc gia ở tỉnh Quảng Ninh (Đông Bắc Bộ)

Đăng lúc: 25-04-2020 5:52 Chiều - Đã xem: 178 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Đền Cửa Ông Cẩm Phả Di tích lịch sử 1989[50]  
2 Cụm di tích Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông Cẩm Phả Di tích lịch sử 1997  
3 Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai Cẩm Phả Di tích lịch sử 1997 Cẩm Tây
4 Khu di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô Cô Tô Di tích lịch sử 1997  
5 Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều Đông Triều Di tích lịch sử, đặc biệt 1962 Di tích đặc biệt năm 2013
6 Chùa Hồ Thiên, thuộc Khu di tích nhà Trần Đông Triều Di tích lịch sử, văn hóa 2006  
7 Chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều Đông Triều Di tích lịch sử, nghệ thuật 1991[51]  
8 Chùa Mỹ Cụ Đông Triều Di tích nghệ thuật 2000  
9 Khu di tích Hổ Lao Đông Triều Di tích nghệ thuật 2001  
10 Chùa Cảnh Huống Đông Triều Di tích lịch sử, văn hóa 1993 Cụm di tích xã Yên Đức
11 Chùa Ngọa Vân Đông Triều Di tích lịch sử, văn hóa 2006  
12 Đệ tứ chiến khu Đông Triều Đông Triều Di tích lịch sử 1994  
13 Đền Quan Đại Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2014  
14 Miếu Tiên Công Cẩm La Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
15 Bãi cọc Yên Giang Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1988[52] Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
16 Ðình Phong Cốc Quảng Yên Di tích kiến trúc, nghệ thuật, đặc biệt 1988 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
17 Cây lim Giếng Rừng Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1998 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
18 Đền Trần Hưng Đạo (Quảng Yên) – Miếu Vua Bà Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1989 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
19 Đình Trung Bản Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1991 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
20 Đình Lưu Khê Quảng Yên Di tích lịch sử, nghệ thuật 1995  
21 Đình Yên Giang Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1996 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
22 Ðền Trung Cốc Quảng Yên Di tích lịch sử, đặc biệt 1996 Cụm Di tích chiến thắng Bạch Đằng
23 Chùa Yên Đông Quảng Yên Di tích nghệ thuật 2000[53]  
24 Miếu Tiên Công, Liên Hòa Quảng Yên Di tích lịch sử 2001  
25 Nhà thờ họ Vũ (Vũ Tam Tỉnh) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
26 Nhà thờ họ Nguyễn (Nguyễn Thực, Nguyễn Nghệ) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
27 Nhà thờ họ Dương (Dương Quang Tín) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
28 Nhà thờ họ Hoàng (Hoàng Kim Bảng) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
29 Nhà thờ họ Bùi (Bùi Bách Niên) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
30 Nhà thờ họ Vũ (Vũ Song) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
31 Nhà thờ họ Đỗ (Đỗ Độ) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
32 Nhà thờ họ Đào (Đào Bá Lệ) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
33 Nhà thờ họ Lê (Lê Mở, Lê Khép) Quảng Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
34 Nhà thờ họ Phạm (Cụm di tích Tiên Công) Quảng Yên Di tích lịch sử 2012  
35 Di tích khảo cổ núi Đầu Rằm Quảng Yên Di tích khảo cổ 2012  
36 Đình Đền Công – Miếu Cu Linh Uông Bí Di tích lịch sử, đặc biệt 2000[54]  
37 Quần thể di tích danh thắng Yên Tử Uông Bí Di tích lịch sử, đặc biệt 1974 Di tích đặc biệt năm 2012
38 Di tích thương cảng Vân Đồn (Cống Đông, Tây và Bến Cái Làng) Vân Đồn Di tích lịch sử 2003  
39 Đình Quan Lạn Vân Đồn Di tích lịch sử, nghệ thuật 1999  
40 Cụm di tích và danh thắng núi Bài Thơ – Chùa Long Tiên – Đền Đức Ông Hạ Long Di tích danh thắng 1992[55]  
41 Trận địa pháo 37 li của Xí nghiệp tuyển than Hòn Gai Hạ Long Di tích lịch sử 1997[56]  
42 Vịnh Hạ Long Hạ Long Di tích danh thắng 1962  
43 Chùa Lôi Âm – Hồ Yên Lập Hạ Long Di tích danh thắng    
44 Di chỉ Hòn Hai Cô Tiên Hạ Long Di tích khảo cổ 2005  
45 Trung tâm Điện chính Bưu điện Quảng Ninh trên núi Bài Thơ Hạ Long Di tích lịch sử 2000  
46 Chùa Nam Thọ Móng Cái Di tích nghệ thuật 1999[57]  
47 Đình Trà Cổ Móng Cái Di tích nghệ thuật 1974[58]  
48 Chùa Xuân Lan (Móng Cái) Móng Cái Di tích nghệ thuật 1999[59]  
49 Núi Mằn Hoành Bồ Di tích danh thắng 2014  
 

Theo vi.winkipedia.org