Di tích quốc gia ở tỉnh Sơn La (Tây Bắc Bộ)

Đăng lúc: 21-04-2020 1:50 Chiều - Đã xem: 251 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Khu di tích Tập đoàn cứ điểm Nà Sản Mai Sơn Di tích lịch sử 1998  
2 Đồn Mộc Lỵ Mộc Châu Di tích lịch sử 1998[29]  
3 Động Sơn Mộc Hương\Hang Dơi Mộc Châu Di tích danh thắng 1998  
4 Thẳm Tát Tòng Sơn La Di tích danh thắng 1994 Hang Tát Toòng
5 Hồ Chiềng Khoi Yên Châu Di tích danh thắng 2001  
6 Kỳ đài Thuận Châu Thuận Châu Di tích lịch sử 1995  
7 Ngã ba Cò Nòi Mai Sơn Di tích lịch sử 2004  
8 Bia Quế Lâm Ngự Chế Sơn La Di tích lịch sử 1994[30] Văn bia lập năm 1440
9 Tháp Mường Và Sốp Cộp Di tích nghệ thuật 1998[31]  
10 Nhà tù Sơn La Sơn La Di tích lịch sử, đặc biệt 1962[32]  

Theo vi.winkipedia.org