Di tích quốc gia ở tỉnh Thái Nguyên (Đông Bắc Bộ)

Đăng lúc: 25-04-2020 6:07 Chiều - Đã xem: 293 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Địa điểm thành lập Tổng cục cung cấp Định Hóa Di tích lịch sử 2015 Ngày 11/7/1950
2 Nơi làm việc của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (1949-1954) Định Hóa Di tích lịch sử 2015  
3 An toàn khu Định Hóa Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt 1981 Di tích đặc biệt năm 2012
4 (gồm 13 di tích thành phần)
5 Di tích Nhà tù Chợ Chu Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
6 Nơi thành lập Việt Nam Giải phóng quân Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
7 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại đồi Khau Tý năm 1947 Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
8 Địa điểm Bác ở và làm việc tại Đồi Tỉn Keo (1948 – 1954) Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
9 Cụm di tích Bác ở Khuôn Tát Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
10 Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Phông Hiển (1947 -1949) Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
11 Địa điểm cơ quan Bộ tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1949-1954) Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
12 Thắng cảnh Thác Khuôn Tát Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
13 Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
14 Địa điểm thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam) Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
15 Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt    
16 Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu 20/10/1950 Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
17 Địa điểm Đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948) Định Hóa Di tích lịch sử, đặc biệt   ATK Định Hóa
18 Địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949) ở Làng Luông Định Hóa Di tích lịch sử    
19 Danh lam thắng cảnh Chùa Hang Định Hóa Di tích danh thắng 2015  
20 Địa điểm khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (1953) Định Hóa Di tích lịch sử    
21 Cơ quan Nông vận Trung ương và Hội nông dân cứu quốc Việt Nam Định Hóa Di tích lịch sử    
22 Địa điểm thành lập chính quyền huyện Định Hóa (1945) Định Hóa Di tích lịch sử    
23 Nơi làm việc của Nhà xuất bản Sự Thật Định Hóa Di tích lịch sử    
24 Cụm di tích Kha Sơn Phú Bình Di tích lịch sử    
25 Đình Phương Độ Phú Bình Di tích nghệ thuật    
26 Đình Xuân La Phú Bình Di tích nghệ thuật    
27 Đình Hộ Lệnh Phú Bình Di tích nghệ thuật    
28 Chùa Úc Kỳ Phú Bình Di tích nghệ thuật    
29 Chùa Ha, Nhã Lộng Phú Bình Di tích nghệ thuật    
30 Đình Đông Phú Bình Di tích lịch sử    
31 Các địa điểm lịch sử cơ sở in báo Giải Phóng, xã Tiên Phong Phổ Yên Di tích lịch sử    
32 Đền Lục Giáp (Miếu Vật) Phổ Yên Di tích lịch sử, thắng cảnh    
33 Chùa Tây Phúc[64] Phổ Yên Di tích nghệ thuật 2007  
34 Đền thờ Đỗ Cận Phổ Yên Di tích lịch sử    
35 Di tích địa điểm công bố Ngày Thương binh Liệt sĩ toàn quốc tại xóm Bàn Cờ (27/7/1947) Đại Từ Di tích lịch sử    
36 Khu di tích Núi Văn – Núi Võ Đại Từ Di tích lịch sử    
37 Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936 Đại Từ Di tích lịch sử 1999  
38 Địa điểm thành lập cơ quan chỉ huy Chiến khu Nguyễn Huệ Đại Từ Di tích lịch sử 1999  
39 Nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954) tại đồi Thành Trúc Đại Từ Di tích lịch sử 2006  
40 Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn năm 1954, 1958 Đại Từ Di tích lịch sử    
41 Một số địa điểm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 (Dinh Công sứ, Trại lính khố xanh, Nhà lao Thái Nguyên, Phòng tuyến Gia Sàng và Đền thờ Đội Cấn) Thái Nguyên Di tích lịch sử    
42 Các địa điểm liên quan đến hoạt động của Việt Nam Giải phóng quân ngày 19-20/8/1945 (Chùa Đán, Đình Hàng Phố và Khu Chủ sự nhà đèn cũ) Thái Nguyên Di tích lịch sử    
43 Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên Thái Nguyên Di tích lịch sử    
44 Địa điểm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (Tháng 12/1972) Thái Nguyên Di tích lịch sử    
45 Chùa Hang Đồng Hỷ Di tích danh thắng    
46 Động Linh Sơn Đồng Hỷ Di tích danh thắng    
47 Địa điểm Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952) Phú Lương Di tích lịch sử    
48 Địa điểm xưởng quân giới, nơi chế tạo thành công súng Bazoka (1947) Phú Lương Di tích lịch sử    
49 Đền Đuổm, Phú Lương Phú Lương Di tích lịch sử    
50 Khu di tích Khảo cổ học thời đại đồ đá cũ ở Thần Sa Võ Nhai Di tích khảo cổ    
51 Địa điểm thành lập Đội cứu quốc quân II ngày 15/9/1941 Võ Nhai Di tích lịch sử    
52 Hang Phượng Hoàng – suối Mỏ Gà Võ Nhai Di tích danh thắng    
53 Hang Sa Khao Võ Nhai Di tích danh thắng[65]    

Theo vi.winkipedia.org