Di tích quốc gia ở tỉnh Tuyên Quang (Đông Bắc Bộ)

Đăng lúc: 25-04-2020 6:01 Chiều - Đã xem: 189 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Địa điểm Lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh[60] Yên Sơn Di tích lịch sử 2015  
2 Khu di tích lịch sử Cách mạng Lào Yên Sơn Di tích lịch sử    
3 Đền Hạ Tuyên Quang Tuyên Quang Di tích lịch sử, kiến trúc 1991[61]  
4 Đền Thượng Tuyên Quang Tuyên Quang Di tích lịch sử 2015  
5 Đền Ỷ La Tuyên Quang Di tích lịch sử 2015  
6 Thành nhà Mạc (Tuyên Quang) Tuyên Quang Di tích lịch sử 1991 Năm 2010 đã phá cũ, xây cái mới khác
7 Di tích Nha Công an Trung ương Sơn Dương Di tích lịch sử 1999[62]  
8 Khu di tích Tân Trào Sơn Dương Di tích lịch sử, đặc biệt   Di tích đặc biệt năm 2012.
9 Gồm 40 di tích quốc gia & Yên Sơn
10 Thác Bản Ba Trung Hà, Chiêm Hóa Di tích danh thắng 2007[63]  
11 Hang Phia Vài Lâm Bình Di tích khảo cổ 2009  
12 Động Song Long, Khuôn Hà Na Hang Di tích danh thắng 2009  
13 Hang Phia Muồn Na Hang Di tích khảo cổ 2009  
14 Đền Pác Tạ Na Hang Di tích lịch sử 2009  
15 Chùa Phúc Lâm, Na Hang Na Hang Di tích lịch sử 2009  
16 Cơ quan Ấn loát đặc biệt Trung ương, Năng Khả Na Hang Di tích lịch sử 2009  
17 Thắng cảnh Thượng Lâm Na Hang Di tích danh thắng 2009  
18 Xưởng Quân khí H52 và địa điểm sản xuất diêm tiêu Na Hang Di tích lịch sử 2009  
19 Thác Nậm Me Na Hang Di tích danh thắng 2009  
20 Thác Pác Ban Na Hang Di tích danh thắng    
21 Động Tiên, Hàm Yên Hàm Yên Di tích danh thắng    

Theo vi.winkipedia.org