Đỉnh 30 tháng 4

Đăng lúc: 16-04-2018 8:45 Sáng - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

 

              Có đỉnh nào cao hơn đỉnh 30 Tháng 4

                   Có con đường nào dài hơn đường của Bác

                   Một vòng trái đất, về Cao bằng – Pắc Pó – Trường Sơn

                   Đường giải phóng Miền Nam

 

                   Bao người lính xung phong ra trận

                   Người xẻ núi mở đường-

   người dương lê xốc tới Sài Gòn

 

                   Mở màn chiến dịch: Buôn Mê Thuột

                   “Đánh một trận sạch không kình ngạc,

                    Đánh hai trận tan tác chim muông”

 

                   Tiêu diệt xe tăng như đánh hổ trong vườn thú!

                   Diệt Mỹ, Ngụy ác ôn như bẫy chuột đồng bằng

                   Chiến thuật tài tình – Thần tốc

                   Gọng kìm khép chặt Sài Gòn

                   Mỹ thua! Mỹ cút! Ngụy tan tác đầu hàng

 

                   Mốc son 30 tháng 4 – nhuốm máu các anh hùng

                   Nhuốm máu quân dân cả nước

                   Ký ức 30 tháng 4 đỉnh cao, cao nhất

                   Tổ quốc ta liền dải,

                     bước đi dài rộng Trường Sơn,

     muôn đời in dấu Việt Nam.

Trần Văn Lục