Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Trung ương Hội

Đăng lúc: 22-06-2022 7:55 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 5/5/2022 của Ban chỉ đạo đề án 103 về “Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, ngày 20/6/2022 đoàn khảo sát thực hiện đề án do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã đến làm việc tại cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam. Tham gia Đoàn khảo sát là các đồng chí  lãnh đạo văn phòng, các vụ của Ban Dân vận Trung ương và Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ).

Chủ tịch Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Thân Đức Nam, và các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng cán bộ các ban chuyên môn của Trung ương Hội đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Sau phát biểu định hướng nội dung khảo sát của đồng chí Phạm Tất Thắng, đồng chí Ngô Văn Tuyến (ảnh dưới), Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra và Tuyên truyền thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam. Các thành viên đoàn khảo sát nêu câu hỏi, trao đổi và làm rõ một số vấn đề cần quan tâm.

Đồng chí Vũ Trọng Kim đã trả lời các nội dung đoàn khảo sát nêu ra, tập trung vào các vấn đề: mục tiêu xây dựng một bản quy chế chung cho 30 Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là chưa thật phù hợp. Vì mỗi hội có tôn chỉ, mục đích riêng. Tự bản thân các Hội đã có bản quy chế cho từng loại hình hoạt động khác nhau. Cơ cấu tổ chức các hội như hiện nay là khá phù hợp, Đảng, Nhà nước định hình giao nhiệm vụ cho các Hội trong một thời gian nhất định thông qua điều lệ của các Hội. Hàng năm nếu có chỉ là bổ sung, điều chỉnh.

Về độ tuổi tham gia công tác Hội, nhất là cán bộ chủ chốt theo Kết luận 58- KL/TW trươc đây và Kết luận 32-KL/TW ngày 30/3 2022 của Ban Bí thư khi thực hiện còn rất nhiều khó khăn với những Hội không thể phát triển hội viên, nên không có nguồn bổ sung cán bộ như Hội nạm nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Cựu TNXP, Hội Tù yêu nước. Đề nghị Ban Bí thư nghiên cứu và có quy định đặc thù đối với những hội này.

Về cơ chế hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Hội đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động, tạo điều kiện cho các Hội tự chủ và chủ động điều tiết kinh phí hoạt động cho phù hợp với yêu cầu chung và đúng quy đinh của pháp luật.

Chủ tịch Vũ Trọng Kim cũng nêu một số vấn đề khác liên quan tới chế độ chính sách như: chế độ bảo hiểm y tế, mức trợ cấp thường xuyên đối với cựu TNXP so với mặt bằng đời sống chung của xã hội, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất; đề nghị trên cơ sở các ý kiến đã trao đổi, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban chỉ đạo đề án trong thời gian sớm nhất. Ban chỉ đạo đề án 103 sẽ tổng hợp nghiên cứu và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những nội dung khác liên quan tới các bộ ngành cũng sẽ được tổng hợp và có kiến nghị với các bộ ngành liên quan để tiếp tục xem xét giải quyết.

Một số hình ảnh đồng chí Vũ Trọng Kim tặng sách cho Đoàn khảo sát

Tin: Lê Hòa

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến