Đồng Lộc – tạc dáng tuổi xuân

Đăng lúc: 25-08-2022 9:46 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tuổi xuân em ở chiến trường.

Cùng bao đồng đội thông đường xe qua.

Bom rơi đau quặn quê nhà.

Máu rơi, máu hoá lời ca hào hùng!

Ngã ba Đồng Lộc kiên trung

Mãi mãi tạc dáng anh hùng tuổi xuân!...

 

              Ngày 21-7-2022

                  Vũ Đăng Bút