Đốt nữa đi

Đăng lúc: 01-12-2018 9:15 Sáng - Đã xem: 95 lượt xem In bài viết

Lại thêm một thanh củi vào lò

Không phải loại vừa, chưa phải to

Không phải ngôi cao nhưng chễm chệ

Đã khiến bao người méo mặt mo

 

Chỉ mới đây thôi vẫn vẫy vùng

Một mình một ngựa chẳng cưỡi chung

Dọa tướng, tát quan, cười ngạo nghễ

Luật chẳng là chi hổ một rừng

 

Hỏi tự đâu ra kẻ nặc nòi

Cặp kè quyền lực để ông tôi

Chác chia tiền bẩn trên xương máu

Đánh bóng tuổi tên hại bao người

 

Cháy nữa, thiêu nhanh đám củi tàn

Hại nước hại dân lũ quan tham

Đừng sợ mái nhà kia dột nóc

Đánh rắn dập đầu nước mới an.

30/11/2018

Nguyễn Việt Phát