EM ĐI BẦU CỬ

Đăng lúc: 30-03-2021 10:49 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

              

Ảnh internet  

                 Vui, vui quá! Em tròn mười tám tuổi

                Lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu

                Chọn người đức hiền tài ra giúp nước

                Xây dựng quê hương Tổ Quốc mạnh giàu.

 

                Em nghe kể – Thời thực dân phong kiến

                Dân lầm than chẳng dám ngẩng cao đầu

                Nước đã mất, tự do cũng mất

                Quyền cai trị dân nghèo bọn phong kiến chia nhau!

 

                Rồi một sớm mùa thu, theo cờ Đảng

                Dân vùng lên làm cách mạng đổi đời

                Đuổi đế quốc giành lại nền độc lập

                Cơm áo, tự do, quyền được sống làm người.

 

                Thế hệ ông cha bao lớp người chiến đấu

                Cho Tổ Quốc hòa bình, đất nước trọn niềm vui

                Có được lá phiếu bầu, có được quyền làm chủ

                Là máu xương đổ xuống biết bao người…

 

                Vui, vui quá! Em tôi mười tám tuổi

                Cầm lá phiếu đi bầu người đại biểu cho dân

                Chọn người có đức tài ra giúp nước

                Để xây Tổ Quốc mình giàu đẹp mãi muôn Xuân.

Nguyễn Tường Thuật – (Cựu chiến binhViệt Nam)

Xã Thụy Văn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình (ĐT: 0974370861)