English – HỌC CHO  ĐỠ  DỐT

 

Học chi ngoại ngữ lai rai

Study English cho tới “Death” chết rồi

Everyday, Day by day, Day after day

Ngày qua tháng lại vẫn say Computer

I think In the May of life

Đang thanh xuân hứa hẹn giấc mơ

I feel  I said to myself

Tôi tự nhủ : To learn … All the way

Học suốt chặng đường, hay nhất vẫn là: 

“I love you”

                     Roses are red … màu đỏ

                     Violets are blue …màu xanh

                     Honey  is sweet … mật ngọt

 But not as sweet as you … hổng bằng em

 – That’s all right. I wouldn’t say no.

Đúng rồi, em sẽ không từ chối anh đâu!

– Thank you!

Anh sẽ thưởng cho em very much” nhé!

Hà Nội Thu về – 9/2021

Vũ Trọng Kim