Gần 7.000 phần quà Tết đến với cựu TNXP Hải Phòng

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình cựu TNXP nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, nữ cựu TNXP cô đơn, đảm bảo cho các gia đình đều có Tết vui vẻ, Thành hội Hải Phòng đã chỉ đạo Hội Cựu TNXP các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa việc tặng quà.

Cộng với quà tặng của Chủ tịch nước, UBND thành phố, các cơ quan xí nghiệp hỗ trợ, các nhà hảo tâm giúp đỡ, 6.680 phần quà (phần quà cao nhất là 5.300.000đ, quà thấp nhất là 300.000đ) với tổng số tiền là 7.495.550.000đ, đã được trao đến từng người. Trong đó Thành hội tặng 657 phần quà là 197.100.000đ và 530 kg gạo.

Đào Thị Loan

Văn phòng Hội Cựu TNXP Hải Phòng