GIAO THỪA VẮNG NHÀ

Đăng lúc: 09-02-2021 3:26 Chiều - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mỗi năm cứ đến giao thừa

Phải làm nhiệm vụ tiếp âm của đài

Mười lăm năm chẳng có hơi

Giao thừa lại vắng bóng tôi ở nhà

 

Nhưng mà nhiệm vụ trên giao

Làm sao từ chối để không nghe đài

Nào là lãnh đạo trung ương

Cùng tỉnh, huyện chúc tết đầu năm một lần

 

Năm nay cũng vậy mà thôi

Kế hoạch lịch trực cơ quan phân rồi

Dù cho có một cái buồn

Nhưng mà nhiệm vụ thiêng liêng phải làm.

Tăng Văn Hạnh