Gió rét

Đăng lúc: 01-02-2021 10:22 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Gió đông bắc thổi về

Để mùa đông tràn xuống

Rét!

 

Gió lùa khe cửa

Mẹ ủ bếp than

Sưởi ấm căn nhà

Cho con yên giấc

 

Hàng ngày tần tảo

Nuôi con lớn khôn

Khi tuổi trưởng thành

Con đi đánh giặc

 

Mỗi mùa đông đến

Ngồi cạnh bếp than

Thấp thỏm đợi chờ

Tin ngoài mặt trận

 

Lại mùa đông đến

Con đã trở về

Bếp cũ còn đây

Mẹ đà khuất núi./.

Bùi Hoằng