Giỗ tổ Hùng Vương

Đăng lúc: 12-04-2022 9:48 Sáng - Đã xem: 103 lượt xem In bài viết

Giỗ Tổ hàng năm có một lẫn

Ba miền hội tụ cuối mùa Xuân

Đền Hùng trống dục vang sông núi

Nghĩa Lĩnh giương cờ thúc hội quân

Tưởng niệm người xưa đi mở cõi

Dâng hương bái vọng bậc hiền thần

Lưu truyền thế hệ sau gìn giữ

Nước Việt ta cường bởi trí nhân.

09/04/2022

Hà Đỗ Tú