Giôn Xơn, mày thua tao rồi

Đăng lúc: 04-04-2022 2:07 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Trong chiến tranh chống Mĩ cứu nước, Trạ Ang một trọng điểm ác liệt tại đường 20 Quyết Thắng. Nơi đây tiểu đội thép TNXP C932 tỉnh Thái Bình trấn giữ; những ngày cuối tháng 10/1968 trước khi Tổng thống Mỹ Giôn Xơn tuyên bố ngừng bắn. Mĩ đã tập trung đánh phá, đá núi thành vôi, suối Trạ Ang ngầu máu đỏ của bộ đội và TNXP kéo xăng ngược suối qua trọng điểm trong 2 ngày 28 – 9 tháng 10 năm 1968. Người giữ chốt cuối cùng ngày 31/10/1968 là nữ TNXP Phí Thị Quyết.

Cầu Trạ Ang ngày này (Ảnh internet)

Giữa tháng mười: một chín sáu tám

Đỉnh Trạ Ang khốc liệt đêm ngày

Chiến công vang dậy nơi đây

Của tiểu đội nữ “chị hai” Thái Bình

 

Trạ Ang đường “hai mươi Quyết Thắng”

Mười hai nữ TNXP C932

Thay nhau đứng chốt đếm bom

Chờ Công binh phá giữ đường luôn thông

 

Lên chốt lượt đầu: Phạm Thị Nga

Trúng tên lửa: không tìm thấy xác

Nén đau! Chị Công thay chốt

Vẫn kiên cường đếm từng đợt bom rơi

 

Hai nhăm trận mỗi ngày bom Mĩ dội

Đá Trạ Ang đỏ rực thành vôi

Khói bom chưa tan trận trước

Khói trận sau lại phủ tiếp bầu trời

 

Suối Trạ Ang nhuộm đỏ máu tươi

Lính xăng dầu kéo phuy ngược suối

Ba mươi phuy được kéo qua

Hai chín đồng đội chúng ta về trời

 

Bom chồng lên bom chẳng hề ngơi

Có ngày bẩy lượt B52 đến dội

Chị Công bom nổ trúng người

Chị Lơ cháu ruột ắt thời lên thay

 

Cứ như thế! Hơn mười ngày chốt

Sáu chị hy sinh, năm chị bị thương

Chị Quyết người chốt cuối cùng

Năm ngày bám trụ coi thường hiểm nguy

 

Trận cuối cùng đêm ngày ba mốt (31/10/1968)

Chị lả đi khi Mĩ hết bom

Giôn Xơn: “Tuyên bố đầu hàng”

Xin “ngừng bắn” phá Trạ Ang từ ngày:

 

Mồng một tháng mười một năm nay (1/11/1968)

Chị Quyết vùng dậy hai tay phất cờ

Khản cổ chị Quyết hô to:

Giôn Xơn – Tổng Thống “mày thua tao rồi”.

 

Họa theo bài ký: “12 cô gái TNXP trên đỉnh Trạ Ang” của Hoàng Công Ánh nguyên Phó ban liên lạc B67 tại Thái Bình trong cuốn “TNXP tỉnh Thái Bình – Những dấu ấn lịch sử”.

 

02/04/2022

Hà Đỗ Tú,  hội viên Hội VHNTTSVN