GỞI ĐỒNG ĐỘI MIỀN TRUNG

Đăng lúc: 31-10-2020 6:34 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

 

Bão về trên đất miền Trung

Mấy cơn liên tục đổ dồn nơi đây

Bão gây thiệt hại cho dân

Thống kê mà tính biết bao nhiêu tiền

 

Đồng đội các tỉnh miền Trung

Qua mùa lũ bão bây giờ ra sau

Thôi buồn cho việc đi anh

Đồng lòng chung sức sửa sang ruộng vườn

Ảnh internet  

Hội mình đã có triển khai

Gởi lời kêu gọi hướng về miền Trung

Đồng đội người ít người nhiều

Chung tay đóng góp giúp nhau lúc này

     Tăng Văn Hạnh