Hành quân theo bước chân Kim Đồng

Đăng lúc: 08-11-2018 8:27 Sáng - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

 

Chúng em hành quân

Theo bước chân anh Kim Đồng

Trung tâm Khu di tích Kim Đồng xây dựng năm 1985

 

Đường lên quê hương anh điệp trùng

Lòng em xôn xao vui mừng

 

Màu khăn tung bay

Tưng bừng rợp trong nắng mai

Trung tâm Khu di tích Kim Đồng tôn tạo năm 2015-2016 

Ngàn việc tốt chúng em hành quân

Đi về biên giới quê anh

 

Ơi người chiến sĩ giao liên

Mộ anh bốn mùa hoa đỏ thắm

 

Đàn em ca hát mãi tên anh

Bên suối đàn Pác Bó – Lê Nin

Trung tâm Khu di tích Kim Đồng năm 2018 

Anh Kim Đồng ơi

Xin ghi nhớ anh muôn đời./.

            Việt Phát 5/1985