Hào khí Trường Sơn nơi quê lúa

Đăng lúc: 06-05-2019 10:56 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Hôm nay trên chóp (tầng 7) Hội Trường Sơn

Nhận thưởng tôn vinh giải viết con

Hào khí năm xưa đi đánh Mĩ

Trường Sơn gợi lại tấm lòng son

Thái Bình vinh dự ôm ba giải

Mở hội báo công Đại hội nhà

Động lực khơi lên niềm phấn khởi

Trường Sơn quê lúa lại thăng hoa.

 

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNT TS

CTV Hội Cựu TNXPVN