Hoa cải vàng thu

Đăng lúc: 29-09-2020 3:19 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Tháng mười đi giữa triền đê

Lòng dâng dâng sóng nước dòng sông

Bỗng giật mình sắc vàng hoa cải

Gió lạnh hanh hao cải ngồng

Mùa đã sang thu

 

Em trên đường

Gió bay tà áo mỏng

Tôn vẻ kiều diễm tinh khôi

Chiếc lá vàng chưa chịu chia tay mùa cũ

Em như sắc hoa cải ngồng bừng nở

Tháng mười thổn thức gió trên đê

 

Tôi ngợp vào miền vàng hoa cải

Hỡi nàng công chúa tuổi mười lăm

Cài trên tóc vòng hoa cải ngồng

Tôi trên đầu nay dội sắc thu.

Làng Dục Nội, ngày 14 tháng 10 Kỷ Hợi 2019

Ngô Anh Quỹ