Hoa cau rụng

Đăng lúc: 08-01-2019 3:04 Chiều - Đã xem: 131 lượt xem In bài viết

Xanh biếc hàng cau xanh biếc xanh
Làng xưa lối cũ mẹ đi về
Bìm bịp gọi mùa… hút chân đê.
Tàn Đông rớm nắng hoa cau rụng!

Xanh non đơm trái gió thơm lừng
“Bội thu mùa lúa úa mùa cau[i]
Mẹ rằng: đành vậy đến vụ sau?
Còng lưng mẹ nhặt hoa cau rụng!

Mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng…
Đằng đẳng con đi… tháng năm trôi!
Bấy mùa hoa cau hỡi mẹ ơi.?
Mặn mòi sương muối hoa rơi cuối trời!

Trương Hữu Hạnh


[i] Tục ngữ: “Được mùa cau, đau mùa lúa,  Được mùa lúa úa mùa cau”