Hoa cau

Đăng lúc: 26-07-2021 8:40 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Tháng Giêng em nói hoa cau

Đêm về nấu nước gội đầu rất thâm

Anh về tìm mãi hoa cau

Nhà anh không có biết đâu mà tìm

Thôi thì mua giống đem về

Anh trồng trước ngỏ để dành hái hoa

Anh đi nhiệm vụ xung phong

Gởi lời cho mẹ chăm sóc dùm hàng cau

Ngày về nhìn lại hàng cau

Hỏi thăm người cũ có chồng hay chưa

Mẹ cười nhai vội miếng trầu

Hàng cau chưa trổ làm sau lấy chồng

                                                             Tăng Văn Hạnh