Hoài niệm Trường Sơn

Đăng lúc: 20-11-2023 3:17 Chiều - Đã xem: 135 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Và rồi nắng cũng tròn trưa

Thế là trời lại hết mưa – thế là!

 

Bụi trần vương áo cà sa

Tàn đêm khất thực, ta bà ly quê.

 

Thảo am quen lối đi về

Đường mây khuất nẻo, lê thê gió đồng.

 

Bụi trần khỏa lấp chiều đông

Bạn tôi khoác áo nâu sồng đi tu.

 

Thiền hành khuơ nhẹ bước thu

Bao năm chính chiến, giặc thù đã tan.

 

Trường Sơn vời vợi non ngàn

Bấy nhiêu hoài niệm mơn man sáng chiều./.

Đường 9, Quảng Trị, Vinh 11/2023

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An