Hội Cựu TNXP Cần Thơ ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19

Ngày 4/6/2021, Hội Cựu TNXP TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Quý 2 tổng kết hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phát động phong trào ủng hộ Quỹ Vắc xin chống Covid – 19 do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam kêu gọi.

 Tại hội nghị, Chủ tịch Thành hội Cần Thơ Trần Quốc Phẩm phát biểu kêu gọi cựu TNXP Cần Thơ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng nhau đóng góp Quỹ phòng chống dịch Covid -19 để góp phần mua vắc xin phòng chống dịch Covid -19 cho toàn dân.

Trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, Hội Cựu TNXP thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ngày đầu đóng góp Quỹ Vắc xin chống Covid – 19  được 9.150.000 đồng. Cán bộ hội viên cựu TNXP toàn thành phố đang tiếp tục đóng góp vào  Quỹ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ủng hộ Quỹ

 Bi Bi