Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017  

Đăng lúc: 02-03-2018 10:23 Sáng - Đã xem: 86 lượt xem In bài viết

 

Ngày 09/02/2018 tại Hội trường Trung tâm tỉnh Lạng Sơn, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã được chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 và tiền thưởng kèm theo cờ là 8.000.000 đồng.

 

Năm 2017, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn có những thành tích nổi bật sau:

1/ Đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm nhân chứng lịch sử, chủ động, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh, giải quyết hoàn thành chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến cư trú trong tỉnh, không còn hồ sơ tồn đọng, không có tiêu cực, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

2/ Đã chỉ đạo Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP Việt Nam, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cựu TNXP và tuổi trẻ, đã tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả phong trào  “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh“.

3/ Các cấp Hội được kiện toàn củng cố vững mạnh, đã gắn mọi hoạt động của hội với thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương:

– “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

– “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”;

– “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an ninh- an toàn xã hội trong tình hình mới”…

4/ Tổ chức triển khai có hiệu quả  “Năm nghĩa tình đồng đội” 2017: Giúp cựu TNXP làm kinh tế, thoát nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nâng cao đời sống an sinh xã hội.

Nhân dịp này 25 cán bộ hội viên cựu TNXP Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 32.500.000 đồng (1.300.000 đồng/1 bằng khen)./.

                                       Nguyễn Anh Nhưỡng

                                   Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn