Hội Cựu TNXP trên cả nước học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến

Đăng lúc: 07-07-2021 10:15 Sáng - Đã xem: 38 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 1/7/2021, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hay cá nhân cán bộ, hội viên tùy theo tình hình dịch covid -19 ở địa phương. Ở Cần Thơ, tất cả các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành hội đã tham gia đầy đủ cuộc họp trực tuyến tại văn phòng cơ quan Thành hội (các ảnh dưới). Đã có 52 điểm cầu với trên 150 người tham gia nghiên cứu, học tập góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đi vào cuộc sống.

Hội nghị được quán triệt các nội dung trọng tâm văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

  • Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  • Chiến lược phát triển kinh tế  – xã hội 5 năm (2021 – 2025) và 10 năm 2021 – 2030.
  • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 05 năm 2021 – 2025.
  • Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.
  • Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vũ Trọng Kim – Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  đại biểu Quốc hội khóa XV – đã triển khai nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách sinh động. Đồng chí đề nghị  Ban Chấp hành các Tỉnh/ Thành hội tiếp tục tổ chức cho cựu TNXP tại địa phương tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, khoa học, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lồng ghép vào các buổi họp định kỳ, đảm bảo 100% hội viên được tiếp cận, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII.

                                                            Kim Hai

Vp Hội Cựu TNXP TP.Cần Thơ