Hội CựuTNXP tỉnh Bắc Giang họp Ban Chấp hành lần thứ 8 khóa III

Đăng lúc: 23-05-2019 10:15 Sáng - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

Ngày 17 tháng 5 năm 2019 Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8 khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung:

  • Sơ kết quả hoạt động công tác Hội từ đầu năm đến nay và triển khai kế hoạch Đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024 và đề án công tác tổ chức, cán bộ của Hội Cựu TNXP Việt Nam;
  • Thông qua dự thảo đề án tổ chức, cán bộ Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025.

Ban Chấp hành đã nhất trí 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa 3, Chủ tịch Tỉnh hội – tiếp tục tham gia BCH Trung ương Hội khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024.

                                                                             Lương Thị Lan Thịnh