Hỏi em

Đăng lúc: 04-05-2023 11:04 Sáng - Đã xem: 87 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Em ơi! Mỗi năm bao mùa lúa chín

Gặt hái nên mùa từ trái tim em

Có phải không em- Nắng hồng cho trái ngọt

Từ trái tim em

Dâng vị ngọt đầu môi

Vị ngọt tự nhiên duyên, nợ vĩnh hằng …

 

Hai vụ lúa, một mùa măng ?

Em là hạt giống, mầm măng đầu mùa

Có phải không em

Từ hạt giống, nên mùa nên vụ

Từ trái tim em hồng thắm duyên đôi lứa

Ngọn lửa trong em thắp sáng cuộc đời

Em là trăng khuyết đời tôi

Mộng mơ trái cấm, mọng nơi đầu cành…

 Trần Văn Lục