HỘI TRỒNG CÂY

Đầu xuân mở hội trồng cây xanh

Ở khắp nông thôn tới thị thành

 

Hăng hái tăng gia vườn gối vụ

Thi đua sản xuất ruộng thâm canh

 

Hoa thơm quả ngọt nhiều vô kể

Gạo trắng cá ngon tăng quá nhanh

 

Ra sức trồng cây vùng đất trống

Để cho không khí được trong lành.

Xuân Tân Sửu 2021

Trần Hồng Phong