Huế nhớ Huế thương… nâng bước người đi

Đăng lúc: 04-06-2021 9:00 Sáng - Đã xem: 31 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Nghe tiếng hò sông Hương man mác

 nhớ ví giặm quê nhà

Học chữ Nho chữ Ta chữ Tây nào

 thấm dòng văn hóa

Nghe chuyện vua Thành Thái bị đi đày…

 uất ức lòng Người

Chuyện giặc Pháp chém đầu bao nghĩa sĩ,

 căm thù lũ giặc ngút trời

Dân bị sưu cao thuế nặng,

 Người bất bình đi biểu tình phản đối

Nghe bao chí sĩ cùng cha bàn chuyện

 cứu nước cứu dân lòng Người khấp khởi

 

Huế nhớ Huế đau nâng bước Người đi…

Nghe tiếng hò sông Hương

 nhớ ví giặm quê nhà man mác…

 

Xứ Pháp ở đâu?

Mà đi “khai hóa văn minh”

Bên đó “tự do – bình đẳng- bác ái” thế nào?

Mà sang đây gieo bao tội ác

Khai hóa gì mà làm “ngu dân” bòng tối nhà tù

Văn minh gì mà luật đời xiềng xích

Cứu dân cứu nước thế nào đây?

Dày vò bao câu hỏi!

 

Huế nhớ Huế đau nâng bước Người đi!

Nghe tiếng hò sông Hương

 nhớ ví giặm quê nhà man mác…

 

Đâu chân trời hoàng hôn…tối mịt

Đâu chân trời bình minh… sáng rực

Đâu rêu phong cũ kĩ lối mòn

Đâu tân thời đổi mới nước non

Bao câu hỏi đó không lời đáp

Một thời ở Huế nuôi Người sức trẻ những cánh bay?

 

Huế nhớ Huế thương nâng bước Người đi!

Nghe tiếng hò sông Hương

 nhớ ví giặm quê nhà man mác…

 

Dựa vào giặc ngoài sao cứu dân cứu nước?

Sức dân ta nghìn đời chìm đâu chìm đâu?

Đâu ngọn cờ tụ hội phất cao

Hiểu mình hiểu người hiểu ta hiểu địch

Mới mong bách chiến bách thắng phải không cha?

Bác quyết lên đường, một chuyến đi xa…

Không thể quẩn quanh lũy tre, lối cũ…

 

Huế nhớ Huế thương giục bước Người đi!

Nghe tiếng hò sông Hương

 nhớ ví giặm quê nhà man mác…

 

Hương giang nghìn năm nhắn nhủ gì

Lời ông cha sơn hà vọng lại

Hịch xưa vang vọng trống đồng

Lòng dân khát hòa bình- tự do – độc lập

Biển mênh mông tàu buôn vượt sóng xa khơi

Bao đêm Huế thao thức bồi hồi

Một buổi sáng bình minh Sài Gòn rực đỏ

Người vươn vai… theo cánh buồm xa xứ…

 

Huế nhớ Huế thương giục bước Người đi!

Nghe tiếng hò sông Hương

 nhớ ví giặm quê nhà man mác…

 

 11/5/2015

 HỒ BÁ THÂM