Kế hoạch số 154 về Tổ chức Hội nghị “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” giai đoạn 2014 – 2019

Đăng lúc: 31-05-2019 1:50 Chiều - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
Số  154     /KH-HCTNXPVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  28   tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị “Cựu thanh niên xung phong

làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” giai đoạn 2014 – 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-HCTNXPVN ngày 20/3/2019 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam về tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 và chương trình hoạt động của Hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

Tổ chức Hội nghị “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” để đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Vì nghĩa tình đồng đội”. Biểu dương những điển hình cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động làm kinh tế, đóng góp hỗ trợ hoạt động của Hội và giúp đỡ cựu thanh niên xung phong xóa nghèo bền vững; tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò hoạt động của Hội góp phần tham gia xây dựng phát triển kinh tế – xã hội.

 1. Yêu cầu:

– Báo cáo tổng kết Hội nghị 5 năm (2014 – 2019) phải sát với thực tế, nêu bật được những nhân tố mới. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả của phong trào trong những năm tiếp theo;

– Các điển hình tiên tiến phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đạt được các tiêu chí, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”;

– Thông qua Hội nghị để xây dựng phong trào, có ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội trong xã hội.

 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

 1.  Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm (2014 – 2019) thực hiện phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”;
 2. Báo cáo tham luận của một số điển hình tiên tiến;
 3.  Phát biểu của đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng;
 4.  Biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến;
 5. Giới thiệu xuất bản cuốn sách “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”
 6. Phát động thi đua, tổng kết và bế mạc.

III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, TIÊU CHUẨN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN “CỰU TNXP LÀM KINH TẾ GIỎI – VÌ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI”

 1. Thành phần đại biểu: Tổng số đại biểu: 150 đại biểu

a. Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

b. Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Hội trong cụm thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt nam;

c. Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam các khóa và các Ban, Văn phòng Trung ương Hội ;

d. Đại biểu các địa phương: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội, Ban liên lạc Cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố là đại biểu chính thức Đại hội IV (63 người); Điển hình “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” (50 người);

đ. Các cơ quan tuyên truyền: Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Đại biểu nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ; Truyền hình Việt nam; Đài tiếng nói Việt nam; Thông tấn xã Việt nam; Truyền hình Thanh niên.

 1. Tiêu chuẩn, tiêu chí đại biểu về Cựu thanh niên xung phong điển hình “Làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” như sau:

a. Là Cựu thanh niên xung phong hoặc gia đình có cơ sở làm kinh tế: là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại, hộ gia đình trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, …;

b. Giá trị hoạt động kinh tế: Đạt doanh thu bình quân từ 1 tỉ đồng trở lên/năm đối với doanh nghiệp, từ 500 triệu trở lên/năm đối với hợp tác xã, từ 300 triệu đồng trở lên/năm đối với trang trại, hộ gia đình; có lợi nhuận từ 10% trở lên so với doanh thu;

c. Hiệu quả xã hội: Hoạt động có ý nghĩa chính trị – kinh tế xã hội; không vi phạm pháp luật, đóng thuế đầy đủ theo quy định của Nhà nước; giải quyết được việc làm cho lao động địa phương, trong đó có bản thân hoặc con, em cựu thanh niên xung phong; hàng năm có đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội địa phương; giúp đỡ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; làm từ thiện xã hội.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Buổi sáng, ngày 10 tháng 12 năm 2019.
 2. Địa điểm: Khách sạn La Thành, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

IV. KINH PHÍ:

 1. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Chi phí tổ chức hội nghị và ăn, nghỉ của đại biểu các địa phương do Trung ương Hội chịu trách nhiệm;
 2. Đối với đại biểu địa phương: Kinh phí, phương tiện đi, về do địa phương chịu trách nhiệm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trung ương Hội:

a. Giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì đôn đốc thực hiện Kế hoạch này;

b. Giao Ban Chính sách – Kinh tế phối hợp với các Ban và Văn phòng triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh, thành Hội báo cáo kết quả thực hiện phong trào và điển hình tiên tiến “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”; chuẩn bị Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào và điển hình tiên tiến “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” (báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch trước 31/8/2019);

c. Ban Tổ chức – Kiểm tra và Tuyên truyền thực hiện việc chuẩn bị, biên tập nội dung và tổ chức xuất bản sách “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”; tổ chức công tác tuyên truyền về hội nghị.

d. Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khen thưởng các điển hình tiên tiến (báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch trước 31/8/2019); chuẩn bị kinh phí và thực hiện các công việc phục vụ tổ chức Hội nghị.

2. Các tỉnh, thành Hội:

a. Lựa chọn điển hình tiên tiến làm kinh tế, để dự Hội nghị đúng theo tiêu chuẩn, tiêu chí nêu trên, hướng dẫn điển hình tiên tiến viết báo cáo thành tích (theo đề cương gửi kèm) và lập hồ sơ đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen đối với một số điển hình đi dự Hội nghị. Báo cáo thành tích của điển hình tiên tiến và hồ sơ đề nghị khen thưởng, danh sách đại biểu dự hội nghị gửi về Trung ương Hội trước ngày 15/7/2019 (gồm bản chính gửi qua bưu điện và bản file Word gửi qua địa chỉ Email của Trung ương Hội).

b. Báo cáo UBND tỉnh, thành phố về Kế hoạch tổ chức Hội nghị và đề nghị tạo điều kiện kinh phí cho đại biểu địa phương đi dự hội nghị.

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam. Đề nghị các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội, Ban liên lạc Cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
– Các Ủy viên Đoàn chủ tịch;

– Hội, Ban liên lạc Cựu TNXP các tỉnh, thành phố;
– Các Ban, Văn phòng TW Hội;
– Lưu VP, Ban CS.

 

 

 

CHỦ TỊCH

   Đã ký

 Vũ Trọng Kim

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH

“CỰU TNXP LÀM KINH TẾ GIỎI – VÌ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI”

–––––––––––––

 1. Sơ lược lý lịch của các nhân:

– Họ và tên: …………………………..……… Năm sinh: ………………..…..

– Quê quán: ………………………………………………….…………………

– Thường trú:……………………………………………………………………

– Đi TNXP từ ………………….….. đến ……….………………..……………

– Đơn vị TNXP: …………………………………………………………………

– Chức vụ tham gia công tác Hội (nếu có): ……………tại Hội cựu TNXP (xã……………………huyện…………………tỉnh, thành phố…………………

– Tóm tắt quá trình hoạt động tham gia TNXP (trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc) theo thời gian và thành tích thực hiện nhiệm vụ.

 1. Quá trình tổ chức hoạt động làm kinh tế:

– Hoàn cảnh, động lực dẫn đến hoạt động làm kinh tế và tham gia công tác Hội của bản thân; những thuận lợi, khó khăn;

– Quá trình tiến hành tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất gia đình) và hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ; quy mô tổ chức, phạm vi hoạt động và lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

– Kết quả hoạt động làm kinh tế: vốn đầu tư……, quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh….., doanh thu hằng năm……., lợi nhuận……….,nộp thuế Nhà nước……..; số lao động sử dụng…… và thu nhập của người lao động…….;…….

– Nêu tác động ảnh hưởng hoạt động làm kinh tế của bản thân, gia đình đối với với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 1. Những hoạt động tham gia công tác Hội và công tác nghĩa tỉnh đồng đội:

– Các hình thức giúp đỡ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn như: giải quyết việc làm…….., xây nhà tình nghĩa……., cho vay vốn……, tặng số tiết kiệm…..,

– Tổng số tiền: giúp đỡ đồng đội………….. hỗ trợ hoạt động Hội ………..……

 1. Những hình thức được khen, thưởng: về tham gia công tác Hội và hoạt động làm kinh tế, công tác ở địa phương.
 2. Lời kết:

– Nêu nguyên nhân của sự thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm

– Phương hướng phát triển hoạt động làm kinh tế trong thời gian tới

– Một số kiến nghị:

 

XÁC NHẬN

…………ngày ….tháng…..năm……

Của Hội Cựu TNXP tỉnh, thành phố

Người viết

 

Download văn bản: Download