Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020)

Đăng lúc: 04-01-2020 3:02 Chiều - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 257-KH/TWĐTN-TNXP

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

(15/7/1950 – 15/7/2020)

                    Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, giai đoạn 2019-2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, cụ thể như sau:

i. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử truyền thống vẻ vang của Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và xã hội về những cống hiến, hy sinh, vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

– Thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với đóng góp, hy sinh của thế hệ cựu thanh niên xung phong các thời kỳ.

– Tôn vinh các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong và cựu thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, qua đó động viên thanh niên xung phong hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  1. Yêu cầu

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam cần được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, tác động rộng rãi, tích cực trong thanh niên và xã hội; tạo sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và cựu thanh niên xung phong tham gia.

ii. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi và xã hội về ý nghĩa lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/7/2020. Phấn đấu mỗi Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt giao lưu, nói chuyện, đối thoại giữacựu Thanh niên xung phong với đoàn viên, thanh niên tại địa phương nhằm ôn lại truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; thi tìm hiểu truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và gương sáng Thanh niên xung phong trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội thông qua tài liệu tuyên truyền, phim phóng sự, chương trình, trang chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng các ấn phẩm pano, áp phích, phướn về các địa chỉ di tích lịch sử thanh niên xung phong trên toàn quốc; tại các làng thanh niên lập nghiệp, các đơn vị thanh niên xung phong; đảo thanh niên; đồng thời tuyên truyền trên các trang mạng, mạng xã hội của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.Tổ chức hành trình về nguồn, đến với bảo tàng, các địa chỉ đỏ,di tích lịch sử Thanh niên xung phong.

– Sưu tầm và xuất bản, tái bản các tác phẩm, ấn phẩm; tổ chức triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu về thanh niên xung phong trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và trong giai đoạn xây dựng đất nước.

  1. Tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình, phần việc tri ân cựu Thanh niên xung phong:

– Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, tu sửa nhà cửa, xây nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

– Vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, sổ tiết kiệm, khám, cấp thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong.

  1. Các hoạt động cấp Trung ương

– Xây dựng phim tài liệu “Truyền thống vẻ vang Thanh niên xung phong Việt Nam”.Thời gian hoàn thành: tháng 5/2020.

– Tổ chức trại sáng tác ca khúc với chủ đề “70 năm – sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong”. Thời gian thực hiện:tháng 3 – 5/2020.

– Khởi công nâng cấp Di tích lịch sử Thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La. Thời gian thực hiện tháng 7/2020.

– Xây dựng công trình thanh niên “70 nhà tình nghĩa tri ân cựu Thanh niên xung phong”. Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 – 30/6/2020.

– Tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020). Thời gian thực hiện tháng 7/2020, với các nội dung:

+ Đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu là Anh hùng, thanh niên xung phong và cựu thanh niên xung phong tiêu biểu các thời kỳ.

+ Tổ chức gặp mặt, tọa đàm chủ đề ”Hào khí thanh niên xung phong Việt Nam” tại khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

+ Tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa bình” số 8 với chủ đề“Khúc tráng ca thanh niên xung phong”tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82,huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

+ Tổ chức triển lãm ảnh về Truyền thống vẻ vang lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020) và tôn vinh các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong các thời kỳ.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức các hoạt động trích từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 và nguồn xã hội hóa.

iIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.1.Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Phối hợp với các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn xây dựng đề cương tuyên truyền và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm.

– Tham mưu phối hợp với Hội cựu TNXP Việt Nam lựa chọn các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế – xã hội để tôn vinh, khen thưởng.

– Tham mưu công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong.

– Vận động nguồn lực xã hội hóa tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm.

1.2.Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

– Tham mưu công tác tuyên truyền trong hệ thống báo chí của Đoàn; đăng tải các bài viết, hình ảnh về ý nghĩa lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

– Phối hợp với Hội Cựu TNXPViệt Nam trong xây dựng các tư liệu phóng sự tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

1.3. Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Thanh niên xung phong tham mưu tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình” số 8 với chủ đề Khúc tráng ca Thanh niên xung phong” tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

1.4.Văn phòng Trung ương Đoànphối hợp tham mưu danh sách khách mời dự chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong; gửi giấy mời đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; phối hợp, chuẩn bị kinh phí và các điều kiện vật chất tổ chức hoạt động.Tham mưu phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La,Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức khởi công, nâng cấp,tôn tạo di tích lịch sử thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi. Tham mưu bài phát biểu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại lễ kỷ niệm.

1.5.Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Namchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trước và trong thời gian tổ chức chương trình lễ kỷ niệm.

1.6. Nhà xuất bản Thanh niên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 01 bộ sách về Thanh niên xung phong (sách mới và sách tái bản).

1.7. Báo Tiền phong, Báo Thanh niên vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trao tặng 70 sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại lễ kỷ niệm; ra số báo viết chuyên đề về truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Xây dựng tuyến bài tuyên truyền trước, trong và sau hoạt động kỷ niệm.

– Báo Thanh niên chủ trì, phối hợp tổ chức Trại sáng tác và phát hành tuyển tập những ca khúc về thanh niên xung phong với chủ đề “70 năm – sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong”.

1.8. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn: Chủ động xây dựng nội dung, tăng cường lượng tin, bài, xây dựng các tuyến bài, chuyên mục về truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; tuyên truyền các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Kịp thời đưa tin, phản ánh đầy đủ, sinh động các hoạt động dịp lễ kỷ niệm.

  1. Đề nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam

– Chỉ đạo các cấp hội tại cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Chủ trì, phối hợp xây dựng phim tài liệu “Truyền thống vẻ vang Thanh niên xung phong Việt Nam”.

– Phối hợp với Trung ương Đoàn chuẩn bị các nội dung tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Chủ trì tham mưu, tổ chức nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu là Anh hùng, thanh niên xung phong và cựu thanh niên xung phong tiêu biểu các thời kỳ.

– Phối hợp tham gia vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

  1. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

3.1. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc:

– Phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy, đảng ủy khối và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Tham gia hoạt động tri ân xây dựng“70 nhà tình nghĩa tri ân cựu Thanh niên xung phong”: mỗi Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng ít nhất 01 nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

– Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương lựa chọn nội dung, công trình, phần việc phù hợp và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện.

3.2. Tỉnh đoàn Thái Nguyên:

– Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh để đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và triển lãm ảnh về Truyền thống vẻ vang lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Phối hợp với Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn chuẩn bị chương trình, nội dung và điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thái Nguyên.

3.3. Tỉnh đoàn Bắc Kạn:

– Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức hành trình thăm khu di tích lịch sử TNXP Nà Tu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

– Phối hợp với Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn chuẩn bị chương trình, nội dung hoạt động tại khu di tích lịch sử TNXP Nà Tu, Bắc Kạn.

3.4. Tỉnh đoàn Tây Ninh:

– Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, phối hợp với Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa bình” số 8 với chủ đề “Khúc tráng ca Thanh niên xung phong”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả về Trung ương Đoàn.

 

 Nơi nhận:

– Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng;
– Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW;
– Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
– Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
– Ban Dân vận Trung ương;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;
– Hội Cựu TNXP Việt Nam (để p/hợp);
– Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên; Bắc Kạn; Sơn La; Tây Ninh (để p/hợp chỉ đạo);
– Các Ban, VP Trung ương Đoàn (để t/h);
– Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/h);
– Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố;
– Lưu TNXP, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT 

(Đã ký)

Lê Quốc Phong

 

Download văn bản: Download