Kết luận của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Đăng lúc: 06-04-2022 1:57 Chiều - Đã xem: 140 lượt xem In bài viết

Download văn bản: Download